cumhuriyet.com.tr 19 Temmuz 2024 Cuma

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi 2. Tur (ANKA)

AÇILAN SANDIK: % 100,00

Recep Tayyip Erdoğan

26.690.428 OY
51,91 %
1. Tur
49.52 %
27.133.849 OY (1. Tur) Recep Tayyip Erdoğan

Kemal Kılıçdaroğlu

24.727.587 OY
48,09 %
1. Tur
44.88 %
24.595.178 OY (1. Tur) Kemal Kılıçdaroğlu

Toplam Sandık 192.214

Açılan Sandık 192.212

Açılan Sandık Oranı % 100,00

Toplam Seçmen 60.824.057

Kullanılan Oy 52.092.848

Geçerli Oy 51.418.015

Recep Tayyip Erdoğan
% 51,91
Kemal Kılıçdaroğlu
% 48,09

Yurtdışı Oy Dağılımı

BAE
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu % 64,45
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan % 35,55

Toplam Sandık 16

Açılan Sandık 15

Kullanılan Oy 7246

Geçerli Oy 7246

BİRLEŞİK KRALLIĞI
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu % 79,6
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan % 20,4

Toplam Sandık 199

Açılan Sandık 182

Kullanılan Oy 61986

Geçerli Oy 61979

TANZANYA
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu % 49,55
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan % 50,45

Toplam Sandık 1

Açılan Sandık 1

Kullanılan Oy 331

Geçerli Oy 331

AMERİKA
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu % 82,45
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan % 17,55

Toplam Sandık 120

Açılan Sandık 119

Kullanılan Oy 55281

Geçerli Oy 55281

GÜMRÜK
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu % 41,97
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan % 58,03

Toplam Sandık 2205

Açılan Sandık 1372

Kullanılan Oy 96943

Geçerli Oy 96541

KARADAĞ
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu % 85,37
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan % 14,63

Toplam Sandık 4

Açılan Sandık 4

Kullanılan Oy 984

Geçerli Oy 984

SIRBİSTAN
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu % 51,85
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan % 48,15

Toplam Sandık 2

Açılan Sandık 2

Kullanılan Oy 1186

Geçerli Oy 1186

KOSOVA
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu % 46,43
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan % 53,57

Toplam Sandık 2

Açılan Sandık 2

Kullanılan Oy 1079

Geçerli Oy 1079

KORE
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu % 80,86
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan % 19,14

Toplam Sandık 1

Açılan Sandık 1

Kullanılan Oy 538

Geçerli Oy 538

AZERBAYCAN
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu % 45,08
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan % 54,92

Toplam Sandık 15

Açılan Sandık 15

Kullanılan Oy 6429

Geçerli Oy 6429

BELARUS
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu % 74,43
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan % 25,57

Toplam Sandık 2

Açılan Sandık 2

Kullanılan Oy 262

Geçerli Oy 262

BOSNA HERSEK
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu % 48,76
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan % 51,24

Toplam Sandık 8

Açılan Sandık 8

Kullanılan Oy 1491

Geçerli Oy 1491

ÇEK
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu % 89,28
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan % 10,72

Toplam Sandık 4

Açılan Sandık 4

Kullanılan Oy 2034

Geçerli Oy 2034

ESTONYA
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu % 94,17
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan % 5,83

Toplam Sandık 1

Açılan Sandık 1

Kullanılan Oy 583

Geçerli Oy 583

GÜRCİSTAN
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu % 66,67
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan % 33,33

Toplam Sandık 6

Açılan Sandık 6

Kullanılan Oy 1017

Geçerli Oy 1017

KAZAKİSTAN
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu % 52,18
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan % 47,82

Toplam Sandık 9

Açılan Sandık 9

Kullanılan Oy 2296

Geçerli Oy 2296

KIRGIZ
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu % 31,35
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan % 68,65

Toplam Sandık 2

Açılan Sandık 2

Kullanılan Oy 1579

Geçerli Oy 1579

LİTVANYA
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu % 89,07
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan % 10,93

Toplam Sandık 2

Açılan Sandık 2

Kullanılan Oy 622

Geçerli Oy 622

KUZEY MAKEDONYA
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu % 54,62
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan % 45,38

Toplam Sandık 4

Açılan Sandık 4

Kullanılan Oy 1677

Geçerli Oy 1677

MOLDOVA
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu % 55,86
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan % 44,14

Toplam Sandık 4

Açılan Sandık 3

Kullanılan Oy 256

Geçerli Oy 256

RUSYA
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu % 56,45
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan % 43,55

Toplam Sandık 18

Açılan Sandık 18

Kullanılan Oy 4739

Geçerli Oy 4739

SLOVAK
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu % 79,71
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan % 20,29

Toplam Sandık 1

Açılan Sandık 1

Kullanılan Oy 419

Geçerli Oy 419

TÜRKMENİSTAN
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu % 52,24
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan % 47,76

Toplam Sandık 2

Açılan Sandık 2

Kullanılan Oy 335

Geçerli Oy 335

ÖZBEKİSTAN
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu % 42,45
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan % 57,55

Toplam Sandık 6

Açılan Sandık 6

Kullanılan Oy 1741

Geçerli Oy 1741

UKRAYNA
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu % 61,31
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan % 38,69

Toplam Sandık 4

Açılan Sandık 4

Kullanılan Oy 367

Geçerli Oy 367

ARNAVUTLUK
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu % 65,71
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan % 34,29

Toplam Sandık 3

Açılan Sandık 3

Kullanılan Oy 665

Geçerli Oy 665

CEZAYİR
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu % 41,04
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan % 58,96

Toplam Sandık 2

Açılan Sandık 2

Kullanılan Oy 977

Geçerli Oy 977

AVUSTRALYA
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu % 56,48
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan % 43,52

Toplam Sandık 37

Açılan Sandık 37

Kullanılan Oy 21032

Geçerli Oy 21031

AVUSTURYA
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu % 26,19
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan % 73,81

Toplam Sandık 112

Açılan Sandık 106

Kullanılan Oy 62750

Geçerli Oy 62747

BAHREYN KRALLIĞI
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu % 71,5
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan % 28,5

Toplam Sandık 3

Açılan Sandık 3

Kullanılan Oy 1063

Geçerli Oy 1063

BELÇİKA KRALLIĞI
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu % 25,27
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan % 74,73

Toplam Sandık 142

Açılan Sandık 135

Kullanılan Oy 86510

Geçerli Oy 86510

BREZİLYA
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu % 74,59
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan % 25,41

Toplam Sandık 2

Açılan Sandık 2

Kullanılan Oy 185

Geçerli Oy 185

BULGARİSTAN
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu % 72,47
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan % 27,53

Toplam Sandık 13

Açılan Sandık 13

Kullanılan Oy 1969

Geçerli Oy 1969

KANADA
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu % 78,99
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan % 21,01

Toplam Sandık 54

Açılan Sandık 53

Kullanılan Oy 22312

Geçerli Oy 22312

ÇİN HALK
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu % 71,99
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan % 28,01

Toplam Sandık 8

Açılan Sandık 8

Kullanılan Oy 946

Geçerli Oy 946

KKTC
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu % 57,94
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan % 42,06

Toplam Sandık 141

Açılan Sandık 139

Kullanılan Oy 82792

Geçerli Oy 82792

DANİMARKA
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu % 38,73
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan % 61,27

Toplam Sandık 21

Açılan Sandık 21

Kullanılan Oy 16433

Geçerli Oy 16433

MISIR
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu % 21,41
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan % 78,59

Toplam Sandık 6

Açılan Sandık 6

Kullanılan Oy 981

Geçerli Oy 981

FİNLANDİYA
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu % 73,59
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan % 26,41

Toplam Sandık 12

Açılan Sandık 12

Kullanılan Oy 3207

Geçerli Oy 3207

FRANSA
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu % 33,75
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan % 66,25

Toplam Sandık 402

Açılan Sandık 384

Kullanılan Oy 194404

Geçerli Oy 194374

ALMANYA
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu % 32,9
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan % 67,1

Toplam Sandık 1316

Açılan Sandık 1268

Kullanılan Oy 727994

Geçerli Oy 727714

YUNANİSTAN
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu % 81,55
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan % 18,45

Toplam Sandık 22

Açılan Sandık 22

Kullanılan Oy 1577

Geçerli Oy 1577

MACARİSTAN
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu % 76,94
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan % 23,06

Toplam Sandık 6

Açılan Sandık 6

Kullanılan Oy 2372

Geçerli Oy 2372

İRAN İSLAM
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu % 44,9
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan % 55,1

Toplam Sandık 6

Açılan Sandık 6

Kullanılan Oy 413

Geçerli Oy 412

IRAK
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu % 41,58
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan % 58,42

Toplam Sandık 12

Açılan Sandık 12

Kullanılan Oy 1483

Geçerli Oy 1479

İRLANDA
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu % 91,2
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan % 8,8

Toplam Sandık 6

Açılan Sandık 5

Kullanılan Oy 4194

Geçerli Oy 4194

İSRAİL
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu % 74,07
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan % 25,93

Toplam Sandık 8

Açılan Sandık 8

Kullanılan Oy 1126

Geçerli Oy 1126

İTALYA
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu % 71,19
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan % 28,81

Toplam Sandık 15

Açılan Sandık 14

Kullanılan Oy 9587

Geçerli Oy 9587

JAPONYA
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu % 63,48
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan % 36,52

Toplam Sandık 10

Açılan Sandık 10

Kullanılan Oy 3009

Geçerli Oy 3009

ÜRDÜN
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu % 9,63
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan % 90,37

Toplam Sandık 4

Açılan Sandık 4

Kullanılan Oy 1588

Geçerli Oy 1588

KUVEYT
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu % 34,76
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan % 65,24

Toplam Sandık 4

Açılan Sandık 4

Kullanılan Oy 3239

Geçerli Oy 3239

LÜBNAN
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu % 4,6
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan % 95,4

Toplam Sandık 13

Açılan Sandık 13

Kullanılan Oy 3286

Geçerli Oy 3286

LİBYA
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu % 33,72
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan % 66,28

Toplam Sandık 9

Açılan Sandık 9

Kullanılan Oy 2251

Geçerli Oy 2251

LÜKSEMBURG
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu % 39,48
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan % 60,52

Toplam Sandık 25

Açılan Sandık 25

Kullanılan Oy 16227

Geçerli Oy 16227

MALEZYA
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu % 42,89
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan % 57,11

Toplam Sandık 2

Açılan Sandık 2

Kullanılan Oy 408

Geçerli Oy 408

MALTA
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu % 76,9
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan % 23,1

Toplam Sandık 4

Açılan Sandık 4

Kullanılan Oy 1593

Geçerli Oy 1593

FAS KRALLIĞI
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu % 41,42
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan % 58,58

Toplam Sandık 1

Açılan Sandık 1

Kullanılan Oy 309

Geçerli Oy 309

HOLLANDA
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu % 29,39
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan % 70,61

Toplam Sandık 330

Açılan Sandık 330

Kullanılan Oy 159916

Geçerli Oy 159876

YENİ ZELANDA
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu % 86,01
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan % 13,99

Toplam Sandık 1

Açılan Sandık 1

Kullanılan Oy 286

Geçerli Oy 286

NİJERYA
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu % 59,6
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan % 40,4

Toplam Sandık 2

Açılan Sandık 2

Kullanılan Oy 99

Geçerli Oy 99

NORVEÇ
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu % 45,36
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan % 54,64

Toplam Sandık 15

Açılan Sandık 15

Kullanılan Oy 5833

Geçerli Oy 5833

UMMAN
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu % 67,46
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan % 32,54

Toplam Sandık 2

Açılan Sandık 2

Kullanılan Oy 673

Geçerli Oy 673

PAKİSTAN
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu % 26,09
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan % 73,91

Toplam Sandık 6

Açılan Sandık 6

Kullanılan Oy 414

Geçerli Oy 414

POLONYA
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu % 90,38
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan % 9,62

Toplam Sandık 6

Açılan Sandık 6

Kullanılan Oy 4780

Geçerli Oy 4780

PORTEKİZ
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu % 94,89
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan % 5,11

Toplam Sandık 2

Açılan Sandık 2

Kullanılan Oy 881

Geçerli Oy 881

KATAR DEVLETİ
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu % 34,41
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan % 65,59

Toplam Sandık 9

Açılan Sandık 9

Kullanılan Oy 6935

Geçerli Oy 6935

ROMANYA
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu % 59,81
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan % 40,19

Toplam Sandık 12

Açılan Sandık 11

Kullanılan Oy 4011

Geçerli Oy 4011

SUUDİ ARABİSTAN
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu % 27,09
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan % 72,91

Toplam Sandık 18

Açılan Sandık 18

Kullanılan Oy 11123

Geçerli Oy 11123

SİNGAPUR
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu % 88,75
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan % 11,25

Toplam Sandık 1

Açılan Sandık 1

Kullanılan Oy 551

Geçerli Oy 551

GÜNEY AFRİKA
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu % 73,05
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan % 26,95

Toplam Sandık 6

Açılan Sandık 6

Kullanılan Oy 707

Geçerli Oy 705

İSPANYA
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu % 65,15
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan % 34,85

Toplam Sandık 11

Açılan Sandık 11

Kullanılan Oy 4454

Geçerli Oy 4454

SUDAN
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu % 0
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan % 0

Toplam Sandık 0

Açılan Sandık 0

Kullanılan Oy 0

Geçerli Oy 0

İSVEÇ
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu % 52,98
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan % 47,02

Toplam Sandık 30

Açılan Sandık 30

Kullanılan Oy 14169

Geçerli Oy 14169

İSVİÇRE
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu % 57,15
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan % 42,85

Toplam Sandık 149

Açılan Sandık 148

Kullanılan Oy 65228

Geçerli Oy 65219

TAYLAND
Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu % 81,52
Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan % 18,48

Toplam Sandık 1

Açılan Sandık 1

Kullanılan Oy 460

Geçerli Oy 460